Jobb och utbildning

Samtalsterapi med resultat


skrivet den 25 aug av Nils32, klockan:08:26
Ibland behöver man hjälp och vägledning. Det är däremot inte lätt att erkänna, vare sig för sig själv eller andra, att man faktiskt skulle behöva hjälp. Vågar man ta steget, till exempel genom samtalsterapi med en terapeut (givetvis med en som är auktoriserad eller certifierad) har man kommit en lång bit på vägen. Samtalsterapi är, vilket namnet antyder, ett behandlingssätt där man använder samtal för att bena ut små eller större psykiska problem. Samtalsterapi kan anses vara en light-form av psykoanalys, som till skillnad från samtalsterapi utövas av legetimerade psykologer eller psykoterapeuter.

Många samtalsteraputer använder sig av psykosyntes som bas i sitt arbete. Psykosyntesen togs fram av italienaren Roberto Assagioli som från början var en anhängare av Simon Freud. Han blev senarew dock mer kritisk mot Freuds sätt att fokusera på människornas sexuella och aggressiva drifter och tyckte att människosynen var för ensidig och skapade då sina teorier om en psykologi som tog hänsyn till mer delar av personen, som kreativitet, glädje och visdom. Psykosyntesen riktar in sig på det friska och ser möjligheter i svårgiheter. Assagioli var också med under den humanistiska psykologins framväxande och påverkades starkt av denna. Det är också viktigt att poängtera att psykosyntesisk samtalsterapi väldigt sällan ser psykisk ohälsa som en sjukdom.

Genom samtalsterapi med en terapeut hjälps personen att nå dit den vill med hjälp av att terapeuten lyssnar, ställer frågor och stöttar. Patienten kan band annat få hjälp med att stärka sin självkänsla, problem i relationer, stress, utbrändhet, depressioner och sorg.

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed